Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

 VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của học viên muốn học lái xe với trung tâm đào tạo lái xe uy tín nhất, được giảng dạy tận tâm và nhiệt tình nhất, trang thiết bị học tập tốt nhất như: được giảng dạy lý thuyết dễ hiểu nắm vững kiến thức Luật Giao Thông Đường Bộ, ôn luyện trắc nghiệm câu hỏi Luật trên máy tính, và quan trọng nhất đối với mỗi học viên khi tham gia các lớp học lái xe của Trường là xe tập lái. Trường hiểu rõ nhu cầu học tập đối với mỗi học viên nên đã trang bị xe tập lái mới nhất, hiện đại nhất, để phục vụ học tập của học viên được tốt nhất, cũng như tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất dành cho học viên của Trường.


Mywebsite : https://taplai.com/

facebook : https://www.facebook.com/taplaicom/posts/458361845518974

Twitter : https://twitter.com/Hcbnglixet1

Blogspot : https://taplaixeantoan.blogspot.com/

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/hocbanglaixeoto/

Tumblr : https://taplai-com.tumblr.com/

Pinterest : https://www.pinterest.com/Hoc_bang_lai_xe_o_to/

Trello : https://trello.com/taplaicom1

Instapaper :https://www.instapaper.com/p/8754988

Diigo : https://www.diigo.com/profile/huytnps01003

Instagram : https://www.instagram.com/taplaicom/

Youtube : https://www.youtube.com/T%E1%BA%ADpL%C3%A1i

Getpocket : https://getpocket.com/@b94TPA4cg9a75pfR16df81bdX8pag1c014...

Gravatar : https://vi.gravatar.com/huytnps01003

Flickr : https://www.flickr.com/people/taplaicom/

Issuu : https://issuu.com/hoclaixeoto12

Soundcloud : https://soundcloud.com/hoc-lai-xe-o-to

Myspace : https://myspace.com/soikeobong1

Behance : http://www.behance.net/hoc-bang-lai-xe-o-to

Wordpress : https://hocbanglaixeoto0901400333.wordpress.com/.../hoc.../

Hatena : https://profile.hatena.ne.jp/hocbanglaixeoto/linkedin

 VỀ CHÚNG TÔI Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của học viên muốn học lái xe với trung tâm đào tạo lái xe uy tín nhất, được giảng dạy tận tâm và nhi...